محدودیت های پیکربندی اتصال در کریو

k1

محدودیت های میزبان اتصال در Kerio Control 9.0 با خرید کریو و خرید VPN

مرور

محدود کردن تعداد اتصالات TCP و UDP در شبکه شما به حفاظت از کسب و کار شما در مقابل رد حمله های سرویس (DoS) کمک می کند و این یکی از مزایای خرید کریو و خرید VPN است که می توانید آن را از parsvpn.net تهیه کنید.

شما می توانید محدودیت اتصالات را بر اساس این موارد تنظیم کنید:

 • آدرس IP منبع (میزبان آغاز اتصال)
 • آدرس IP مقصد (میزبان اتصال ساخته شده )

خرید کریو و به خصوصی Kerio Control به شما اجازه ایجاد استثنا برای تغییر محدودیت ها و غیر فعال کردن محدودیت ها برای گروهای آدرس خاص را می دهد.

Kerio Control پیگیری تعداد اتصالات ساخته شده از، یا به ، هر میزبان فعال در شبکه را می دهد. همچنین اتصالات از هاست های مخرب را نیز مسدود می کند.

Kerio Control بکار بردن آدرس های  IPv4 و  IPv6 IP را محدود می کند.

این محدودیت های اتصال به صورت پیش فرض در مقادیر نشان داده شده تنظیم و فعال شده اند:

 • محدود کردن حداکثر اتصالات همزمان از 1 منبع آدرس IP : 600
 • محدود کردن اتصالات جدید در هر دقیقه از 1 منبع آدرس IP : 600
 • محدود کردن حداکثر اتصالات داخلی همزمان به 1 آدرس IP مقصد : 1200
 • محدود کردن اتصالات داخلی همزمان به 1 آدرس IP مقصد از منبع یکسان: 100

k1

 • بعد از رسیدن به حد اتصالات، Kerio Control اتصالات دیگر به / از میزبان را می شکند و یک ورودی در گزارش هشدار ایجاد می کند.

Kerio Control  می تواند هشدارهای سیستم را به آدرس ایمیل شما ارسال کند اگر میزبان به حد اتصال برسد.

تغییر مقادیر پیش فرض

  • در رابط مدیریت ، به Security Settings Connection Limits بروید.
  • در صورت نیاز محدودیت ها را تغییر دهید.
  • روی Apply کلیک کنید.

برای برگشت به حالت پیش فرض، روی  Reset کلیک کنید.

غیر فعال کردن محدودیت های اتصال

  • از رابط مدیریت به Security Settings Connection Limits بروید.
  • همه چک باکس ها را حذف کنید.
  • بر روی Apply کلیک کنید.

Kerio Control محدودیت های اتصال میزبان را غیر فعال می کند.

مستثنی کردن یک گروه آدرس IP از همه محدودیت های اتصال

برای حذف محدودیت های اتصال برای گروه آدرس های IP خاص، یک استثاء اضافه کنید:

  1. در رابط مدیریت به Definitions IP Address Groups بروید
  2. یک گروه جدید با همه میزبان ها که می خواهید محدودیت ها اتصال را تغییر دهید اضافه کنید.
  3. به Security Settings Connection Limits بروید.
  4. Use different settings for any connection from/to this IP address را انتخاب کنید.
  5. از لیست یک گروه آدرس جدید را انتخاب کنید.
  6. روی Apply کلیک کنید.

Kerio Control گروه آدرس های جدید را از محدودیت های اتصال بیرون نگه می دارد.

k2

 • تنظیم کردن محدودیت های متفاوت برای گروه های خاص آدرس IP

برای تنظیم محدودیت های متفاوت برای هر اتصال از/به گروه آدرس IP خاص:

  • در رابط مدیریت به Definitions IP Address Groups بروید.
  • یک گروه جدید با همه میزبان هایی که می خواهید از شمارش محدودیت های اتصال حذف کنید را اضافه کنید.
  • به Security Settings Connection Limits بروید.
  • Use different settings for any connection from/to this IP addressرا انتخاب کنید.
  • یک گروهآدرسIPجدیدازلیست انتخاب کنید.
  • Limit maximum concurrent connections from 1 source IP address را انتخاب کنید و یک محدودیت جدید ایجاد کنید.
  • روی Apply کلیک کنید.

Kerio Control محدودیت ها را برای آدرس های IP تعیین شده تغییر می دهد و این یکی از ویژگی هایی است که می توانید با خرید کریو و خرید VPN به آن برسید.

k3

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.net